ام بیلن | بلاگ

ام بیلن

تعرفه تبلیغات در سایت

ام بیلن

تیلــدان آزار یتســــه یوراکده  کـــــــسل

غالار اول ســــــاغالماز طبیب ام بیلن

شو حـــقده من ســـیزه  گؤرکزسم  مثال

 هر یاده دوشنده جوشــــــــــار غم بیلن

شرح ایلاییب مــــــــونی  یازسام  کتابه

 کتابه جــــــای بولوب گیلمز حســـــابه

هــــــــــــــر یاده دوشنده  یؤرک  کبابه

دؤنر چیقماز دیلدن نـــــون و جیم بیلن

ییل اؤتــــــر آی اوؤتر اؤلینچه  یاددان

چیقماز تازه بولار ینه هـــــــر زاد دان

یاقـــــــار یاندیر بتر غیزغینلی  اود دان

غُونامــــــــــاز بو یاره ملهم ام بیلـــــن

بیر گپ دیسنگ اویلانگ اؤنگی ایزینی  

  دوست یؤره گنه سالمانگ تیلینگ کؤزینی

یاغشی گؤریان دوستینگ پنهان سرینگنی

باشغه لاره آیدیپ اتسه گـــــــوررینگی

ســـــــونگ اشیتسه اول خپه لیق یرینی

کیم چیقارار دیلدن شـــــــــاد و غم بیلن

یقینده بیر دوست دان اشتدیم بیر ســخن     

 اول سخن دان ســولدی باغده گل چمن

یؤراکده بیر ناچه زخـــــــــــم تاپدیم من

نیچیک غونادار مـــــــن طبیب ام بیلن

بویله ســـــوز آیدار دیپ منینگ یادیمده

 یوق تی بویله طـــــــمع اصل زاندیم ده

هر گون غیزغین زیاد یـــؤرک اودیمده

«فدایی»دیر دردینشه یین کـــــــیم بیلن

ملا دولت محمد فدائی

حودرلان عبدالله غنی زاده

...
نویسنده : بازدید : 40 تاريخ : يکشنبه 5 دی 1395 ساعت: 17:44